Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


The Curator’s Words

The Curator’s Words
Labyrinth of creativity

This year’s degree exhibition takes the form of a labyrinth, full of creative expression. In it personal, poetic, political, innovative, retrospective and complex projects turn up around every corner. The works of 181 students are displayed in Konstfack’s premises and in the black building facing the main entrance.

The exhibits of Master’s and Bachelor’s programmes in the same subject have been positioned, as far as possible, together. This is to clarify what each department does and also make it easier for visitors to find their way around the exhibition.

The exhibition is intended to demonstrate the complexity and diversity that all the programmes offered at Konstfack and its graduating students contribute to. Different departments based on different premises, ideals priorities.

The students have an enormous desire to express themselves and the world in which we live. To create depth and contexts. Often this finds expression in various forms of installations.

At Konstfack practice and theory are combined. In its many workshops it is possible to embody and test ideas. This is where materials, crafts and artistic processed can be probed more deeply in interaction with questions about theories and techniques. All of this knowledge has been transformed in the degree exhibition into new works, objects, experiences, design studies and concepts.

Welcome to an exploration of all the works in this labyrinth of creativity.

Gustaf Nordenskiöld, Curator

Den kreativa labyrinten

Årets Vårutställning har formen av en labyrint, fylld med kreativa uttryck. Här dyker personliga, poetiska, politiska, nyskapande, tillbakablickande och komplicerade projekt upp efter varje hörn. De 181 studenterna ställer ut i Konstfacks lokaler samt i det svarta huset mitt emot huvudentrén.

Master- och kandidatprogrammen vid varje utbildning har, så långt det varit möjligt, samlats på ett ställe. Detta för att förtydliga varje avdelning samt göra det lättare för dig som besökare att orientera dig i utställningen.

Utställningen vill visa på den komplexitet och mångfald som Konstfacks alla utbildningar och dess avgångsstudenter bidrar till. Olika utbildningar med olika förutsättningar, ideal och fokus.

Studenterna har en stark vilja att uttrycka sig själva och den värld vi lever i. Skapa fördjupning och sammanhang. Ofta tar det sig uttryck i olika former av installationer.

På Konstfack kombineras praktik och teori. I högskolans många verkstäder går det att förverkliga och testa sina idéer. Här sker en fördjupning i material, hantverk och konstnärliga processer i samspel med teoretiska och tekniska frågeställningar. All denna kunskap har i Vårutställningen transformerats till nya verk, föremål, upplevelser, designstudier och idéer.

Välkomna att utforska alla arbeten i den kreativa labyrinten.

Gustaf Nordenskiöld, curator