Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


The President’s Words

The President’s Words
181 flows of now (la durée)

Konstfack’s Degree Exhibition provides insight into our collective unconscious – worlds that meet or fail to meet – formulations of problems that are embodied for an instant – degree projects in art, design, applied art and art education that take us out to or into something that offers the possibility of new solutions or lead us onwards.

The present is supremely tangible when you wander as a visitor among all these fantastic works that enclose both the past and the future. So allow yourselves for one day to be part of the energy and the creativity that imbues an academy like Konstfack. It is an oasis in the midst of the buzz that never stops.

And to all the flows of now – You are needed more than ever in today’s society.

The best of luck!

Ivar Björkman, President

181 flöden av nuet (la durée)

Konstfacks Vårutställning ger en inblick i vårt gemensamma medvetande – världar som möts eller inte möts – problemformuleringar som gestaltas för ett ögonblick – examensarbeten inom konst, design, konsthantverk och bildpedagogik, som tar oss ut eller in i något som öppnar upp för nya lösningar eller leder oss vidare.

Nuet är i högsta grad påtagligt när du som besökare rör dig bland alla dessa fantastiska arbeten som innesluter både det förflutna och framtiden. Så tillåt dig att för en dag bli en del av den energi och kreativitet som genomsyrar en högskola som Konstfack. Det är en oas mitt i det surr som pågår.

Till alla er nuflöden: Ni behövs mer än någonsin i dagens samhälle.

Lycka till!

Ivar Björkman, rektor