Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Hanna Rönnbäck

Hanna Rönnbäck
Buried under a thick layer of new


They called themselfs  ”The lost souls of the city” and they lived in what was called the western world. In a time of turmoil, rituals where held, as a way to try to create the lost feeling of belonging, to something bigger, to a culture and to the past. Pieces and parts of the past where collected, as they where thought to carry forgotten knowledge that had been buried under a thick layer of new.

I have built my work around a made up picture of a future. Playing with the thoughts about where we are going and where we could go. What if the western way of life would not be the one spreading over the world, but what we call the tribal and native way of life? How would that change our culture, our values and focus?

De kallade sig ”The lost souls of the city” och de levde i vad som kallades Västvärlden. I en tid av förändringar, så hölls ritualer för att försöka återskapa känslan av tillhörighet, till något större, till en kultur och till det förflutna. De samlade på bitar och delar från det förflutna, då de trodde att bitarna bar på glömd kunskap som hade blivit begravd under ett tjockt lager av nytt.

Jag har byggt mitt arbete runt en påhittad bild av en framtid. Där jag har lekt med tankarna om vart vi är påväg och vart vi skulle kunna hamna. Tänk om det västerländska levnadssättet inte skulle vara det som spred sig över världen, utan vad vi kallar stammarnas och naturfolkens sätt att leva? Hur skulle det förändra vår kultur, våra värderingar och vårt fokus?


Year of birth: 1983
Place of birth: Göteborg, Sweden
Phone: 0739768094