Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Erik Thulén

Erik Thulén
C0RPU5 M3L7D0WN
Corpus is a small field within craft deriving from the tradition of making tableware in silver. C0RPU5 M3L7D0WN is an attempt to break free from these traditions and broaden the conception of corpus.

Corpus är ett smalt fält inom konsthantverk som härstammar från silversmidestraditionen. C0RPU5 M3L7D0WN är ett försök att bryta sig loss från dessa traditioner och vidga föreställningen om corpus.


Year of birth: 1987
Place of birth: Leksand, Sweden