Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Hiroko Nakajima

Hiroko Nakajima
Space of "in-between"


Confined in the space of in-between


To feel the space of in-between


Rootless

Coming from a nomadic family, my life revolved around constant migration. Every two to three years we moved to a new country and I was always left suspended in the space of “in-between”; “in-between” my first and second language, “in-between” my old and new friends, “in-between” the old social codes and new social norms.

In the space of “in-between”, I learned that nothing is fixed in this world. What was “common” or “right” in one context could easily become the opposite in another and I always felt lost in the space of “in-between”.

We can share many things and our circles overlap, but we are not identical. This becomes clear when one lives in the space of “in-between” and we realize the need to translate the differences that make our circles a little different from others.

This is how I became interested in the space of “in-between”.

Då jag kommer från en nomadiserande familj har mitt liv kretsat kring ständig migration. Vartannat eller vart tredje år flyttade vi till ett nytt land och jag blev ständigt hängande i ”mellanrummet” – i ”mellanrummet” mellan mitt första och andra språk, i ”mellanrummet” mellan mina gamla och mina nya vänner, i ”mellanrummet” mellan de gamla sociala koderna och de nya sociala normerna.

I ”mellanrummet” lärde jag mig att inget är beständigt i den här världen. Det som var ”vanligt” eller ”rätt” i ett sammanhang kunde lätt bli dess motsats i ett annat och jag kände mig alltid vilsen i detta ”mellanrum”.

Vi kan dela med oss av många ting och våra cirklar överlappar varandra, men vi är inte identiska. Detta blir tydligt när man lever i ”mellanrummet” och vi inser behovet av att översätta skillnaderna som gör att våra cirklar skiljer sig något från andras.

Det var på det här sättet jag blev intresserad av ”mellanrummet”.