Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


John Jakobsson

John Jakobsson
(Den Vidrige)
This project is about describing reality with sculpture. I am creating a new breed filled with elements and connotations from the world that you know and from the other reality that manifests itself only in your imagination. Yet it will invade the true space of your life and is evidently very present. It is a new species that lives, eats and reproduces itself while you are not there, doing something else.

Det här projektet handlar om att beskriva verkligheten genom skulpturer. Jag skapar en ny art fylld med element och bibetydelser från den värld du känner till och från den andra verklighet som manifesterar sig enbart i din fantasi. Ändock kommer den att invadera ditt livs sanna rum och är uppenbarligen mycket närvarande. Det är en ny art som lever, äter och reproducerar sig när du inte är där, utan istället gör något annat.


Year of birth: 1984
Place of birth: Gotland, Sweden
Phone: 0046736554737