Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Antonia Svensson

Antonia Svensson
Närvaro


Pressad form


Väggfärg

What is a wall?
It feels like skin.

My artistic practice is based on ideas and thoughts of presence in my everyday life. During the process of my work, I repeat ways of doing and search ways to connect to materials. I see it as a way for me to physically understand the relation to my work and at the same time, the everyday that I’m processing.

Vad är en vägg?
Det känns som hud.

Mitt konstnärliga arbete utgår från idéer och funderingar om närvaro och närhet i mötet med min omgivning. När jag arbetar har jag ett stort behov av att se, känna och upprepa. Jag ser det som ett sätt att fysiskt förstå min relation till arbetet – och på så sätt också till omgivningen jag bearbetar.


Year of birth: 1987
Place of birth: Västerås, Sweden
Phone: 0046702515756