Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Vilda Kvist

Vilda Kvist
I Cover You, Blanche


I Cover You, Blanche

A project about canon, power and space in relation to lived experience, historiography, body and voice.
An artwork where respectability is questioned and scrutinized.
Honor where honor is due.

Ett projekt om kanon, utrymme och plats i relation till levd erfarenhet, kropp, röst och historieskrivning.
Ett verk där respektabilitet problematiseras och nagelfars.
Äras den som äras bör.


Year of birth: 1979
Place of birth: Västra Frölunda, Sweden
Phone: +46(0)76-2039838