Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Ivca VostrovskaSpirituality in Drags

“Art is spirituality in drag” is a quote from the American artist Jennifer Yane. Although I see few parallels between her artistic work and Ädellab, the quote fits the degree projects of the nine graduating students perfectly.

Their chosen themes vary: Illusions, Identity, Raw Beauty or The Meaning of the Handmade – just to mention a few. These might seem typical subjects for contemporary jewellery or corpus investigations, but there is nothing stereotypical about the final work of the graduates at Ädellab. What they produce is anchored in an authentic discourse with the subjects and this includes theoretical underpinning of the theme. It also includes answering the question of what relevance their work can have in our culture, since the making of artistic work is not about thinking something up, it is in fact the opposite – it is about creating awareness of the given.

The given in this case is nothing less than the world in which we live, and it is up to each individual artist to define their subject of interest within the endless possibilities.
Within an educational framework, however, each graduating artist needs to adjust to the rather fake reality of an examination. The task is to fulfil learning outcomes, to follow deadlines and simultaneously be able to create a body of work from which they can launch their careers.

For an observer of the artistic work created the task is much more beautiful: it is to engage with the nine individual perceptions of the world. And even if the stories told do not reveal themselves immediately, you can always enjoy the drag!

Karen Pontoppidan, Professor of Jewellery and Corpus Art

Andlighet i förklädnad

”Konst är andlighet i förklädnad” (Art is spirituality in drag) är ett citat från den amerikanska konstnären Jennifer Yane. Trots att jag ser få paralleller mellan hennes konstnärliga arbete och Ädellab, så passar citatet perfekt för de nio avgångsstudenternas examensprojekt.

Deras teman varierar: illusioner, identitet, rå skönhet, meningen med det handgjorda, för att nämna ett fåtal. Ämnena kan förefalla typiska för samtida smyckekonst eller corpus-undersökningar men det finns ingenting stereotypiskt över Ädellabs avgångsstudenters arbeten. Det de producerar är förankrat i en genuin dialog med ämnena och med teoretiskt underbyggda teman. Det innebär också att de förhållit sig till frågan om vilken relevans deras arbeten kan ha i vår kultur, eftersom det konstnärliga arbetet inte handlar om att tänka ut någonting utan snarare om att skapa medvetenhet om det föreliggande.

Det föreliggande är i detta fall varken mer eller mindre än den värld i vilken vi lever, och det är upp till varje student att definiera sina intressen inom dess oändliga möjligheter.

Inom ramverket för en utbildning måste emellertid studenterna anpassa sig till examinationens en smula förkonstlade verklighet. Det handlar om att uppnå inlärningsresultat, hålla deadlines och samtidigt ha förmågan att skapa arbeten med vilka de kan lansera sina karriärer.

För en betraktare av de konstnärliga arbetena är uppgiften betydligt skönare: det handlar om att sätta sig in i nio individuella uppfattningar av världen. Även om historierna som berättas inte framträder omedelbart så kan man alltid njuta av förklädnaden!

Karen Pontoppidan, professor i metall- och smyckeskonst