Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Pierce Healy

Pierce Healy
The Clown Jewels


Otto Van Winkle Peterstein #1


Schmuck

For many, contemporary jewellery is viewed as a conundrum. Comparable to trying to solve a Rubik’s Cube covered in Vaseline, whilst watching a David Lynch movie in the dark. It seems so serious, it is impossible to take it serious. However, adornment and jewellery hail from pre-civilisation, as does humour. I believe the pairing of humour with the most intimate applied art form of jewellery is an obvious match. Humour may appear frivolous to some, but within the genre of contemporary jewellery the benefits of humour are multifold, ultimately facilitating effective communication with a wider audience, beyond the contemporary jewellery milieu.

För många betraktas den samtida smyckekonsten som en gåta. Jämförbart med att försöka lösa en Rubiks kub insmetad i vaselin, samtidigt som man ser en film av David Lynch i mörkret. Det verkar så allvarligt att det är omöjligt att ta det på allvar. Prydnader och smycken förekommer dock redan i förhistorisk tid, liksom humorn. Jag anser att sammanställningen av humor med den mest intimt applicerade smyckekonsten är en uppenbar kombination. Humorn kan upplevas som ytlig av vissa, men inom genren samtida smyckekonst finns det många fördelar med humorn, där den ytterst underlättar den effektiva kommunikationen med den bredare publiken, bortom den samtida smyckekonstens miljö.


Year of birth: 1971
Place of birth: Dublin, Ireland