Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Brice Garrett

Brice Garrett
(In)fluxWe live in a current state of flux. Among the transitions come new unfamiliar spaces. It’s the position of being in-between the familiar and the foreign, amid the habitual and the uncertain. Familiarizing and acclimating in this state is a process stimulated by perception. Among this state of flux, can jewellery contribute to this process of making one feel at home?

Vi lever i ett ständigt tillstånd av förändring. Bland övergångarna dyker det upp nya obekanta rum. Det är läget att vara mellan det välbekanta och det främmande, bland det invanda och det osäkra. Att vänja sig och acklimatisera sig i det här tillståndet är en process som stimuleras av varseblivningen. Kan smycken bidra till processen att känna sig som hemma i detta tillstånd av förändring?


Year of birth: 1988
Place of birth: Corona, California, United States