Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Aiko Kubo

Some Thirty Inches from My Nose*


We are surrounded by invisible bubbles which are used in the protection of ourselves as an invisible wall that forms our territory. The bubbles are explored as a mixture of feelings, emotions, imagination and thoughts which we carry with us and which are formed by our perception of our environments. I suggest that the formation of the bubbles is different at every moment, depending on how we feel about our external situation.

I attempt to put forward the notion that we live in our own interpretations of our environments and embody the relationship between the bubbles and environment through an unpredictable situation which can be the driving force of the bubbles.

* = W.H. Auden, I Have No Gun, But I Can Spit, 1966.

Vi är omgivna av osynliga bubblor, som används till skydd av oss själva som en osynlig vägg som formar vårt territorium. Bubblorna utforskas som en blandning av känslor, fantasi och tankar, som vi bär med oss och som formas av vår uppfattning av våra omgivningar. Jag antyder att bildandet av bubblorna är olika för varje ögonblick, beroende på hur vi känner för våra yttre omständigheter.

Jag gör ett försök att framföra uppfattningen att vi lever i våra egna tolkningar av våra omgivningar och förkroppsligar relationerna mellan bubblorna och miljön genom en oförutsägbar situation, som kan utgöra bubblornas drivande kraft.

* = W. H. Auden, I Have No Gun, But I Can Spit, 1966


Year of birth: 1983
Place of birth: Tokyo, Japan
Phone: 0046 76 905 2865