Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emma Persson

Smara


In my degree project, I study how I can used the system of fashion as a platform for political struggle; in this case against the occupation of the West Sahara. I visited the West Saharan refugee camps in Algeria along with a fashion photographer to take pictures for two different stories: a fashion report and an advertising campaign.

I want to explore fashions advocacy capacity and question the power structures in the private sector that maintain borders and attribute people different value.

I mitt examensarbete undersöker jag hur jag kan använda modesystemet som en plattform för politisk kamp; i detta fall mot ockupationen av Västsahara. Jag besökte de Västsahariska flyktinglägren i Algeriet tillsammans med en modefotograf för att fotografera till två olika reportage, ett modereportage och en reklamkampanj.

Jag vill utforska modets opinionsbildande kapacitet och ifrågasätta maktstrukturer i det privata som upprätthåller gränser och tillskriver människor olika värde.


Year of birth: 1981
Place of birth: Göteborg, Sweden
Phone: 0702814045