Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emelie Håkmar

Distance Education and the Subject of Art


Inspiration

In Sweden there exists a primary school that has distance education for students. The students are either in Sweden or abroad. The teachers can communicate with the students through emails, Skype and chat, and they also make instruction films for the students to watch and learn from. This research focuses mainly on the subject of art in distance education in primary schools. Some topics which are dealt with in the research include; which abilities are useful for studying, the room or place of studying, and how the subject of art functions in distance education.

I Sverige finns det en grundskola som ger distansundervisning åt sina elever. Eleverna bor antingen i Sverige eller utomlands. Lärarna kommunicerar med eleverna med hjälp av e-post, Skype och chattgrupper, och de skapar även instruktionsfilmer som eleverna kan titta på och lära sig från. Den här undersökningen fokuserar huvudsakligen på ämnet bild i grundskolans distansundervisning. Några av de ämnen som behandlas är vilka förmågor som är användbara för studierna, rummet eller platsen för studierna och hur bildämnet fungerar vid distansundervisning.


Year of birth: 1982
Place of birth: Malmö, Sweden