Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Anna Grenholm

Ways of Seeing an Image/Bilden av Bilden


A part of a photo collection


Exploring a photo collection


The family photograph, an eternalization of our memory?

By presupposing a collection of family photographs the investigation may allow us to take a journey through time and space. The photos remind us about past moments and give us the possibility to be transferred to another time and place. How do we relate to family photographs, our own and others? Do the pictures reconstruct our reminiscence about the moment or are we free to remember it the way we want?

No picture is isolated, but in one way or another related to another picture. The study aims to use a photo collection to draw on the interaction between family photographs from different times and places.

Familjefotografiet, ett förevigande av minnet?

Genom att utgå från en samling familjefotografier kan undersökningen ge oss möjlighet att göra en resa i tid och rum. Bilderna påminner oss om svunna tider och förflyttar oss till en annan tid och plats. Hur relaterar vi till familjefotografier, våra egna och andras? Rekonstruerar bilderna vårt minne av händelsen eller är vi fria att minnas på det sätt vi vill?

Ingen bild står isolerad utan är på ett eller annat sätt relaterad till en annan bild. Undersökningen syftar till att utifrån en fotosamling ta fasta på samspelet mellan familjefotografier från olika tider och platser.


Year of birth: 1987
Place of birth: Gävle, Sweden
Phone: +46709550367