Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Mikaela Assmundsson

Kläder i Rörelse


Clothing in Movement is a collaboration between Mikaela Assmundsson and Per Tillö, a student at the University of Dance and Circus in Stockholm.

In our society, it is obvious that clothes and appearance can communicate, and that the body is readable. We are seen and treated based on what we have on; we also move, perhaps, differently depending purely physically on what we have on. How we dress speaks about who we are, to some extent, but this is at heart unproblematic.

Clothing in Movement studies the views and thoughts of dance teachers on dress codes. How does it feel to wear a dress code, and how will you be seen by others?

Kläder i Rörelse är ett samarbete mellan Mikaela Assmundsson och Per Tillö, student på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm.

Att kläder och utseende kommunicerar och att kroppen är avläsbar är självklart i vårt samhälle. Vi blir sedda och bemötta utifrån vad vi har på oss och vi rör oss kanske också olika rent kroppsligt beroende på vad vi har på oss. Hur vi är klädda talar i viss mån om vilka vi är, men det är i grunden ingen oproblematisk sak.

Kläder i Rörelse undersöker bild- och danspedagogers syn och tankar kring klädkoder. Hur känns det att bära en klädkod och hur blir man sedd av andra?


Year of birth: 1987
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46736520219