Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Olle Halvars Franzén

Digital berättarform


Didaktisk design


Bildmanus

The starting point for my study is an animation workshop where several young people are offered digital tools to create a story. By designing a learning situation focusing on content, where the young people only work with visual materials and talk over the goal with each other, I want to study what kind of narratives they communicate. What knowledge can these aesthetic learning processes reveal?

Utgångspunkten i min undersökning är en animationsworkshop där några ungdomar erbjuds digitala verktyg för att skapa en berättelse. Genom att designa en lärsituation där fokus ligger på innehåll, där ungdomarna endast arbetar med visuellt stoff samt diskuterar fram målet med varandra vill jag undersöka vilka slags berättelser de kommunicerar. Vilka kunskaper kan dessa estetiska lärprocesser synliggöra?


Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0762722700