Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Karin Johansson

Motivation to Learning

A journey for learning

I use during this examination the term journey to describe a perspective on learning. I see this journey as an ongoing learning process, that we all are traveling. The journey can appear differently for each one of us. We can travel with others and within our selfs. The only thing that we can’t know is where this journey will lead. We might see a direction, have a aim or a wish. But the only thing that will become true is the journey by itself.

During the journey we come across new experiences. These change and challenge our way of thinking. They accumulate new ideas and ways of living together. Our earlier experiences unite with the new ones and makes us move forward.

I come across this perspective on learning, during my field studies at the international township called Auroville, in the south of India. I spend two months in Auroville, to examine an environment with different and for me new ideas, both on education and society. The support of SIDA’s scholarship “Minor Field Studies” enabled me to do this journey.

The term journey helps me to understand this perspective on learning and my own experiences of this examination. To see where the journey for learning will lead me.

En resa för lärande

I denna undersökning använder jag mig av begreppet resa för att beskriva ett perspektiv på lärande.

Jag ser denna resa som en lärandeprocess, där vi alla är medresenärer. Denna resa kan se ut på olika sätt. Vi kan resa med andra och inuti oss själva. Det enda som vi inte kan veta är vart denna resa kommer leda. Vi kan ha en riktning, ett mål eller en önskan. Men det enda som kommer att ske är resan själv.

Under resans gång möter vi nya erfarenheter. Erfarenheter som förändrar och utmanar vårt sätt att tänka. Dessa erfarenheter öppnar upp för nya idéer och sätt att leva tillsammans. Våra tidigare erfarenheter förenas med de nya och får oss att utvecklas.

Jag upptäckte detta perspektiv på lärande under mitt fältarbete i ett internationellt experimentsamhälle kallat Auroville, i södra Indien. Jag spenderade två månader i Auroville, för att undersöka en miljö med andra och förde med mig nya idéer om både utbildning och samhälle. Stipendiet ”Minor Filed Studies” från SIDA gav mig möjligheten att genomföra denna resa.

Användningen av begreppet resa hjälper mig att förstå detta perspektiv på lärande och mina egna erfarenheter från undersökningen. För att se vart resan för lärande leder mig.


Year of birth: 1990
Place of birth: Naum, Sweden
Phone: 0730-775683