Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Elin Nilsson and Josefin Carlén

Elin Nilsson and Josefin Carlén
Jules*Girltalk!An investigation cooperative project about paradise, about our own taste, Jules*Girltalk, about a rider with a baby in his arms, about the meaning of frivolity, to Maximise!, and if Helvetica should be the air that we breathe.

Ett undersökande samarbete om paradiset, vår egen smak, Jules*Girltalk, om en ryttare med en baby i sin famn, om ordet frivolitet, om att Maxa!, och om att helvetica är luften vi andas.