Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Viktor Anderholm-Khan

Viktor Anderholm-Khan
Arctic Expedition


An animated short about a failed expedition in an arctic climate region.

Stranded, a man and his canine companion cope with daily chores and old memories.

En animerad kortfilm om en misslyckad expedition till ett arktiskt klimat.

En strandsatt man och hans hund måste hantera de dagliga rutinerna och gamla minnen.


Year of birth: 1985
Place of birth: Ängelholm, Sweden
Phone: +4670218558