Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Henning Trollbäck

Henning Trollbäck
Sagan inom verkligheten - ett bilderboksprojekt


“A Tale in Reality” (Sagan inom verkligheten) was the title of an essay about Elsa Beskow by Tove Jansson. I borrowed the title because, in a way, it describes my degree project. During my studies, my interest in pictorial narration and children’s culture in general – fairy tales in particular – has increased. My degree project is an attempt at arriving at a method for telling stories, and the goal is that this will result in a picture book.

“Sagan inom verkligheten” var rubriken på en essä som Tove Jansson skrev om Elsa Beskow. Jag har lånat titeln för att den på sätt och vis beskriver mitt kandidatprojekt. Under utbildningen har mitt intresse för bildberättande och barnkultur i allmänhet och sagor i synnerhet ökat. Mitt kandidatprojekt är ett försök att hitta fram till en metod för att berätta historier, och målet är att det ska resultera i en bilderbok.


Year of birth: 1984
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46 709-17 65 80