Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Sara Söderholm Eriksson

Sara Söderholm Eriksson
En omedveten resa


In every culture around the world, there are certain symbols that recur in stories, myths, and dreams. The psychiatrist Carl Jung described them as archetypes and narratives handed down from generation to generation, and which originated from one and the same source. Based on Jung’s archetype theory, I have created a digital game where the player visits the inner space of a human being, where these symbols are lodged.

I alla kulturer över hela världen finns det vissa symboler som återkommer i sagor, myter och drömmar. Psykiatern Carl Gustav Jung beskrev dem som nedärvda urbilder och berättelser som härstammar från en och samma källa. Utifrån Jungs arketyp-teori har jag skapat ett digitalt spel där man är på besök i människans inre rum där dessa symboler huserar.


Year of birth: 1980
Place of birth: Stockholm, Sweden