Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Carl Fredrik Hellström

Carl Fredrik Hellström
The Legacy of Max Ros


Modell på Venum Bibentis


Venum Bibentis


Förstenade Arbor Vitae


Arbor Vitae


Max Ros emblem

The Legacy of Max Ros
I ett bortglömt rum i LM Ericssons gamla lokaler på Telefonplan arbetade förr i hemlighet en man vid namn Max Ros.

När jag började på Konstfack våren 2010 hittade jag av en slump detta rum. Jag kom snart därefter i kontakt med Max Ros, varpå han och jag inledde ett samarbete. Min uppgift har blivit att förmedla Max Ros historia till allmänheten i förhoppning om att förhindra människans undergång.

Under vårutställningen arrangeras guidade visningar till Max Ros före detta arbetsrum där man får ta del av det viktiga arbete han utförde där.

The Legacy of Max Ros

In a forgotten room in the former offices of LM Ericsson on Telefonplan, a man by the name of Max Ros worked in secrecy.

When I began at Konstfack in  the spring of 2010, I found this room by accident. Soon after I got in contact with Max Ros, whereupon he and I began a discussion. My task has been to convey Max’ story to the public, in the hopes of preventing the end of the human race.

During the spring exhibition, guided tours of Max Ros’ former workroom will be arranged, where people can learn about the important work he performed there.


Year of birth: 1977
Place of birth: Linköping, Sweden
Phone: +46 (0)73-6553025