Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Maryam Ebrahimi

Maryam Ebrahimi
Double Edged Sword


Disconnecting People

Double Edged Sword is a documentary that explores the ambivalent roles of the Internet and virtual spheres in both construction and democratization of knowledge on one hand and its abusive utility by governments to disturb people’s privacy on the other. The project brings up questions of how technological changes are tied to important shifts in society and culture, how virtual spheres can change political equations and how political systems can use digital media like the Internet to suppress an opponent’s activities.

The documentary captures three different stories. It presents the radical changes in politics via public networking and sheds light on the way public deliberation and mobilization were crystallized through Iran’s 2009 post-election. After three decades of suppression, social networking provided the Iranian people with solidarity as a potential power, which nourished hope of the collapse of the dictatorship.

Double Edged Sword är en dokumentär som utforskar Internets och de virtuella sfärernas ambivalenta roller både kring konstruktionen och demokratiseringen av kunskapen å ena sidan och missbruket av den av regeringarna för att störa människornas privatliv å andra sidan. Projektet tar upp frågor kring hur teknologiska förändringar är sammankopplade med viktiga förändringar i samhället och kulturen, hur de virtuella världarna kan förändra de politiska ekvationerna och hur de politiska systemen kan använda digitala medier som Internet för att undertrycka en motståndares aktiviteter.

Dokumentären fångar upp tre olika berättelser. Den presenterar de radikala förändringarna inom politiken via det offentliga nätverkandet och sätter ljus på hur den offentliga debatten och mobiliseringen utkristalliserades efter valet i Iran 2009. Efter tre årtionden av förtryck gav de sociala nätverken det iranska folket solidariteten som ett möjligt maktmedel, som närde ett hopp om att diktaturen skulle falla.


Year of birth: 1976
Place of birth: Tehran, Iran
Phone: +46 762163549