Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Erla Silfá Þorgrímsdóttir

Erla Silfá Þorgrímsdóttir
Can't Hear My Eyes: Bootleg


Since September 2010 I have been recording found conversations in public spaces, mostly in urban surroundings in Stockholm. I work like a spy; I do not know the people I record. The information I gather is scattered, it is like when you move in the city walking down a street gathering small pieces of sentences from different individuals that melt into new meanings. I record with microphones that I hide in my ears which allows me to get closer to what I am recording. What I hear is what I record. The sound space in relation to my own body becomes important; how I move, how I turn my head and where I decide to go. My body becomes the performative tool of the recording. I am interested in using the sound recordings as a way to investigate these small voices that makes them self heard in our everyday life, as opposed to the dominating voice of the media and politicians. Voices that are usually not heard and considered of great importance. This project will be presented at Bio Rio in Stockholm 21th May 2012.

I mitt examensarbete är jag intresserad av individen i förhållande till dess roll som medborgare. En fråga uppstår kring hur olika vi förhåller oss till vår omgivning och att kollektiva erfarenheter inte tolkas på samma sätt. Sedan september 2010 har jag spelat in hittade samtal på offentliga platser, främst i stadsmiljöer i Stockholm. Jag arbetar likt en spion, jag känner inte de människor jag spelar in. Den information jag inhämtar är utströdd. Det är som när man rör sig i staden och går längs en gata och fångar upp små fragment av meningar från olika individer och som smälter samman till nya innebörder. Jag spelar in med hjälp av mikrofoner jag har dolda i öronen, vilket låter mig komma nära det jag spelar in. Det jag hör är vad jag spelar in. Ljudrummet i förhållande till min egen kropp blir viktigt – hur jag rör mig, hur jag vrider mitt huvud och vart jag bestämmer mig för att gå. Min kropp blir inspelningens verktyg. Jag är intresserad av att använda ljudinspelningarna som ett sätt att undersöka de små röster som hörs i vår samtid, men som inte är mediernas eller politikernas dominerande röster. Det här projektet kommer att presenteras på Bio Rio i Stockholm den 21 maj 2012.


Year of birth: 1983
Place of birth: Siglufjörður, Iceland