Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Ece Canli

Ece Canli
Silence of Academy

Everyone experiences pressure, in one way or another, that epidemically results in social suffering. With the very intention of reacting to this, the question is how design can be reconstructed as a political practice; as a tool, a language, a medium and eventually a catalyser for generating counter-pressure. Combining the collective-self with the designer-self, in this project the researcher has pursued new ways of positioning her practice in the field of activism by redefining it socially, politically, critically and aesthetically.

Silence of Academy has been built around the experience of sexual harassment against women particularly in academic institutions. Comprising several workshops, forums, field actions and productions, the project has canalized into a book in the form of a dictionary, a public intervention, an online platform and a video work. While the practice has been realised in Turkey with feminist activist groups belonging to different disciplines, the (re)presentation part which has dealt with the politics of spectatorship has been interpreted with another activist women group in a Swedish context.

Alla upplevelser pressar oss på ett eller annat sätt, som epidemiskt resulterar i ett socialt lidande. Genom själva avsikten att reagera på detta blir frågan hur design kan rekonstrueras som en politisk övning, som ett verktyg, ett språk, ett medium och till slut en katalysator för att skapa ett mottryck. Genom att kombinera det kollektiva jaget med designerjaget har forskaren i det här projektet följt nya sätt att positionera sitt utövande inom fältet aktivism genom att omdefiniera det socialt, politiskt, kritiskt och estetiskt.

Silence of Academy har byggts runt erfarenheten av sexuella trakasserier mot kvinnor, i synnerhet inom de akademiska institutionerna. Projektet består av flera workshops, forum, fältaktioner och produktioner och har kanaliserats till en bok i form av ett uppslagsverk, en offentlig intervention, en onlineplattform och ett videoverk. Samtidigt som verket har realiserats i Turkiet med feministiska aktivistgrupper som tillhör olika vetenskapsgrenar har (re)presentationsdelen, som har tagit upp åskådandets politik, tolkats av en annan kvinnlig aktivistgrupp i en svensk kontext.


Year of birth: 1987
Place of birth: Kirklareli, Turkey
Phone: +46 760 847 157