Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Nandi Nobell

Nandi Nobell
Entrance Not for Everybody


This is the moment when the borders are blurred beyond recognition. What you do recognize is irrelevant — it is nothing but smoke and mirrors. Getting the point is only granted through the act of participation. The future will tell whether you could accept the reality of the situation, whether this entrance was for you.

Detta är det ögonblick då gränserna suddas ut bortom igenkännlighet. Vad du känner igen är irrelevant — det är en skenmanöver. Att ta till sig poängen är endast förunnat den som deltar. Framtiden kommer att förtälja huruvida du kunde ta till dig verkligheten i denna stund, huruvida denna öppning var avsedd för dig.


Year of birth: 1982
Place of birth: Almora, India
Phone: +46723033586