Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Christian Högstedt

Christian Högstedt
Sensing


Photo: John Buddee


Photo: John Buddee


Photo: John Buddee


Photo: John Buddee

Sensing är ett projekt som undersöker om en produkt kan formges med avsikten att påverka produktanvändarens/-ägarens känslomässiga upplevelse av den. Och om denna känslomässiga koppling i sin tur skulle kunna verka för att förlänga produktens levnadstid/verksamhetstid.

Grunden i detta projekt är den så viktiga kontakttiden. Med kontakttid menas här den effektiva interaktionstiden som användaren av en produkt i inledningen av utforskningen investerar i den. Det är denna tid som är så avgörande för hur användaren knyter sig an ett objekt/produkt, och det är här det är avgörande för om empati för produkten kommer att uppstå. Kontakttiden verkar från den första visuella kontakten, och den användande-/brukskontakten, till den sista och viktigaste kontakttiden då brukaren/användaren reflekterar och intellektualiserar över produktens sammantagna egenskaper.

I den gestaltande delen av projektet undersöks hur man genom att arbeta med; formmetaforer och menings katalysatorer som inte är helt förståbara, genom ett mer poetiskt och artistiskt förhållningsätt till produktformgivningen, och hur det skulle kunna gynna både interaktionsdelen av objektet, då utforskandet ökas av nyfikenheten. Och den reflekterande delen, då den fördjupas av viljan att förstå.

Undersökningsresultatet är fem stycken kaffe/te muggar som är formgivna i fem olika formmetaforiska sinnesstämningar: ambivalent, förväntansfull, stressad, frustrerad och sluten.

Sponsor: Prototal


Year of birth: 1977
Place of birth: Södertälje, Sweden