Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emil Håkansson

Emil Håkansson
Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue

For my Master’s project, I worked with the creation of brand identity by merging forms of produced objects with the structure of activity and ambitions already present in Löfstrands Workshop, Hägersten.

Our will to create furniture meant to live on through inheritance has together, with the possibilities of small scale production, created a foundation for expanded activity for Löfstrands.

The result of my work is a four-piece collection of furniture created with the ideals of Löfstrands: identity, storage and production capacity. A collection in which the customer is invited to co-create through art directing the pieces in order to bond with them and the workshop.

I mitt masterprojekt har jag arbetat med utvidgandet av Löfstrands verkstads (, Hägersten) identitet genom att bredvid befintlig verksamhet och ambitioner skapa en avsats för framtida nyproduktion av möbler.

Vår gemensamma vilja att skapa möbler menade att leva vidare genom arv har tillsammans med möjligheterna för småskalig produktion verkat som grunden ur vilken formgivningen är sprungen.

Resultatet är en möbelkollektion i fyra delar, skapad med Löfstrands ideal, identitet, lager och produktionskapacitet i åtanke. En kollektion i vilken köparen bjuds in till medskapande genom art-directing av färger, träslag och mått i samråd med verkstaden.


Year of birth: 1985
Place of birth: Linköping, Sweden
Phone: 0046702768669