Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Hampus Edström

Hampus Edström
Emotionally Durable Homecare

Why do most homecare equipment and rehabilitation tools look so unattractive, compared to lifestyle gadgets like mobile phones? Humans are emotional creatures, pleasurable experiences motivate us, so how can medical devices designed for the home become more attractive to use? My Master’s project explores emotional durability and the possible effects of applying emotional values in stroke rehabilitation equipment. I have designed a device for making balance exercises — an important part of stroke rehabilitation — with the aim to create a product that motivates and appeals to the user.

Varför ser det mesta av all hemvårdsutrustning och alla rehabiliteringsverktyg så fula ut, jämfört med livsstilsprylar som mobiltelefoner? Människor är känslovarelser och behagliga upplevelser gör oss motiverade. Varför har då de medicinska apparater som designats för hemmabruk blivit så oattraktiva att använda? Mitt masterprojekt utforskar den känslomässiga hållbarheten och de möjliga effekterna av att applicera emotionella värden på utrustning för strokerehabilitering. Jag har designat en apparat för genomförandet av balansövningar – som är en viktig del av strokerehabiliteringen – med målet att skapa en produkt som motiverar användaren och faller denna i smaken.


Year of birth: 1984
Place of birth: Ängelholm, Sweden
Phone: 0737287111