Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Jungha Lee

Using Archetypes in the Design Process


Wi-fi router


External hard drive


Hair dryer


Toaster

Archetypes enable consumers to interpret products and to understand their meaning and usage better. By having a memory of the object people can utilize it. There are several products designed without having this idea of using archetypes in mind, but when it is applied in design it can have both advantages and disadvantages. My study deals with using archetypes in designing processes and also concentrates on the pros and cons. I have designed four products using two approaches which will help users recognize the intended purpose of designer.

Arketyper tillåter konsumenterna att tolka produkter och att på ett bättre sätt förstå deras innebörd och användning. Genom att ha ett minne av föremålet kan människorna använda det. Det finns flera produkter som designats utan att ha idén om att använda arketyper i åtanke, men när idén appliceras på design kan den innebära både fördelar och nackdelar. Min undersökning handlar om att använda arketyper i designprocesser och koncentrerar sig även på fördelar och nackdelar. Jag har designat fyra produkter med hjälp av två förhållningssätt, vilket kommer att hjälpa användarna att uppfatta designerns avsedda syfte.


Year of birth: 1984
Place of birth: Gyeongju, South Korea
Phone: +46764032237