Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Heyjoo Yang

Heyjoo Yang
The Work of 'Now'Path


The White Wall


Imprints

My work is a clay installation in which I use unfired clay, mud as the material, the floor as the stage or canvas and my bare feet and hands as the tools. Each work is made on the site spontaneously; it is the result of ‘doing’ or ‘acting’ in which I try to focus my mind solely on the non-intentional movements. Therefore, each work is different each time and is never really finished until it is in place.

We live in a complex modern society where we are busy seeking a better future; we must be planning, thinking and calculating continuously to survive yet another day. My work is suggesting the opposite way of this modern life; it is uncalculated, unplanned and unintended beyond our conscious mind or the world of rational intellect. As such, I hope the work could appeal to people’s unconscious mind where it is the most natural, free and genuine.

Mitt verk är en lerinstallation i vilken jag använder mig av obränd lera som material, golvet som scen eller duk och mina nakna fötter och bara händer som verktyg. Varje verk skapas spontant på plats, det är resultatet av att ”göra” eller ”agera” i vilket jag försöker fokusera mitt sinne helt på de ickeavsiktliga rörelserna. Därför blir varje verk annorlunda varje gång och är aldrig avslutat förrän det är installerat.

Vi lever i ett komplicerat modernt samhälle, där vi är upptagna med att söka efter en bättre framtid – vi måste ständigt planera, tänka och beräkna för att överleva ännu en dag. Mitt verk antyder motsatsen till detta moderna sätt att leva. Det är oberäkneligt, oplanerat och oavsiktligt bortom vårt medvetna sinne eller det rationella intellektets värld. Som sådant hoppas jag att verket kan rikta sig till människornas undermedvetna, där de är som mest naturliga, fria och äkta.


Year of birth: 1972
Place of birth: Deagu, South Korea
Phone: 0700538855