Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Supawan Sihapoompichit

Supawan Sihapoompichit
Happy Meal


The change in dining traditions is the result of the living speed of modern society. ‘Convenience’ is what we embrace without a second thought. The single-use food container has changed our attitude towards lifestyle and dining values immensely. They are meant to be easy, BUT with consequences…

‘Trash’, ‘hazardous to health’, ‘the lack of social relationships’ and more…Does this flood of problems ring any bells?

This is a great realization for a traditional potter en route to finding her way to make traditional pottery more relevant in contemporary society. She understands that there is an urgent comment to be made for the sake of her profession and concerns.

This is what she found on people’s tables these days once she looked beyond her potter’s wheel.

Förändringen i middagstraditioner beror på livets hastighet i det moderna samhället. Vi omfamnar ”bekvämligheten” utan vidare. Engångsförpackningen har på ett genomgripande sätt förändrat våra attityder gentemot livsstilar och middagsvärden. Det är meningen att de ska vara lätta att använda, MEN de medför konsekvenser…

”Skräp”, ”hälsofarligt”, ”bristen på sociala relationer” med mera… Låter denna ström av problem bekant?

Det här är en fantastisk insikt för en traditionell krukmakare som är på väg att söka sig en väg att göra den traditionella keramiken mer relevant i dagens samhälle. Hon förstår att det finns en viktig kommentar att göra både om sitt yrke och om sin oro.

Det här är vad hon hittade på människors bord vid den här tiden, så snart hon såg bortom sin egen drejskiva.


Year of birth: 1978
Place of birth: Nakhornrajasima, Thailand
Phone: +46736525765