Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Louise Sille Krogh-Jacobsen

Louise Sille Krogh-Jacobsen
Be (longing)


A house is not the same as a home


What is written remains, what is spoken vanishes into the air


A letter to Louise

The core interest of my artistic practice concerns identity. My work deals with aspects connected to our existence; how our life is defined and formed by our contemporary time. In my Master’s project, I have been working with aspects of belonging, loss and identity.

Kärnintresset i mitt konstnärliga utövande är en fråga om identitet. Mina verk handlar om aspekter kopplade till vår existens; hur våra liv definieras och formas av vår samtid. I mitt masterprojekt har jag arbetat med aspekterna tillhörande, förlust och identitet.


Year of birth: 1979
Place of birth: Møn, Denmark
Phone: 004528431552