Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Lilian de Souza

Lilian de Souza
Put it on the Table ‒ Still Life


Still life


Put it on the table


Put it on the table

Do we need references in order to understand objects?
How much familiarity does an object need to be understandable and accepted?
How far can an alienation from an archetypical object go until we lose contact to its usability?
The table installation Put it on the Table, shows tableware objects that fluctuate between archetypes and strange, unrelated new creations.
In this constellation, it tries to offer new possibilities of perceiving tableware objects and question norms and rituals concerning contemporary food- and eating-culture.
The photo Still Life, reflects on the independent existence of everyday objects.

Behöver vi referenser för att kunna förstå föremålen?
Hur stor igenkänning behöver ett föremål för att vara begripligt och accepterat?
Hur långt kan man driva förfrämligandet från ett arketypiskt föremål innan man förlorar kontakten med dess användbarhet?
Bordsinstallationen Put it on the Table visar porslin och bestick som fluktuerar mellan arketyper och underliga, orelaterade nya skapelser.
I den här konstellationen försöker den erbjuda nya möjligheter att uppfatta föremålen och att ifrågasätta normer och ritualer kring dagens mat- och ätkultur.
Fotografiet Still Life är en reflektion över vardagsföremålens självständiga existens.


Year of birth: 1976
Place of birth: Frankfurt, Germany