Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Jonna FranssonOnce upon a time…

Twelve years after I graduated I bought my first computer. This was in 1990. Five years earlier I had been the art director for a campaign to recruit retailers for what was called a personal computer that had a logo shaped like an apple with a bite taken out of it. The marketing manager himself hardly knew what the gadget could be used for. A few years later both the market and we designers realised that we were in the middle of a social and technological revolution.

Recently I described to some students how I had designed a book analogously before 1990: drawn a sketch, calculated the length of the copy and what size font to order from the typesetters, waited two days for the composition to arrive in the post, poured wax into the machine that made the back of the composition sticky enough to be positioned with the help of a scalpel and a set square on to the cardboard that was fixed to the drawing board, which … . Well, as you realise, this is just the beginning: Gutenberg and I were closer to each other then, even though there were five centuries between us, than I am today to my last analogue book design made just over two decades ago.

Digital development has mushroomed while human evolution is relatively stationary. Technological change over the last two decades is amazing, as is what students can achieve. But still.

When The New Handmade Graphics was published almost ten years ago1 it signalled what many young graphic designers and illustrators had already realised: however fast a computer, it can never replace the satisfaction of working with one’s hand, physical manipulation of materials and tools. Computers are essential, but they are one tool among many.

Graphic Design: Now in Production is a current exhibition and catalogue2 that sums up the ways in which working conditions have changed in recent years. Fierce competition on the labour market, the political awareness of practitioners and the ability to control one’s own production have contributed to new forms of expression and possibilities overshadowed by uncertainty.

After twelve years I am now finishing my training as a professor (and it has been a highly instructive experience!) I have learnt two things about the future: an illustrator’s or graphic designer’s digital tools will be able to outperform today’s a hundred times over. But what will continue to be essential – the outcome of human experience, knowledge, ideas and emotions – will be narratives and images that affect the feelings.

Hans Cogne, Professor of Graphic Design

1. Anne Odling-Smee, The New Handmade Graphics, Rotovision, 2003
2. Andrew Blauvelt & Ellen Lupton, eds.,Graphic Design: Now in Production, Walker Art Center, Minneapolis, 2011

Det var en gång…

Tolv år efter att jag hade avslutat min utbildning köpte jag min första dator. Året var 1990. Fem år tidigare hade jag varit art director för en kampanj för att få återförsäljare till en s.k. persondator som hade en logga i form av ett äpple som saknade en tugga. Marknadschefen visste själv knappt vad man skulle använda apparaten till. Några år senare förstod både marknaden och vi formgivare att vi var med om en social och teknisk revolution.

Jag berättade nyligen för några studenter hur jag hade formgivit en bok analogt före 1990: gjort en tecknad skiss, räknat ut textens längd och vilken storlek den skulle beställas i från sätteriet, väntat två dagar på att få sättningen med posten, fyllt på vax i maskinen som gjorde sättningens baksida lagom kladdig för att med skalpell och vinkellinjal montera den på plats på kartongen som var fäst på ritbordet, som… Ja, det är bara inledningen men ni förstår: Gutenberg och jag hade befunnit oss närmare varandra då, trots att drygt 500 år skiljde oss åt, än de drygt 20 år som skiljde min sista analoga bokformgivning från dagens.

Den digitala utvecklingen har skenat medan den mänskliga evolutionen är förhållandevis orörlig. De senaste två decenniernas teknikutveckling är häpnadsväckande och det studenterna åstadkommer likaså. Men ändå.

När boken ”The New Handmade Graphics” publicerades för snart tio år sedan1 markerade den vad många unga grafiska formgivare och illustratörer redan insett: en aldrig så snabb dator kan inte ersätta tillfredställelsen av handens verk, att fysiskt hantera material och verktyg. Datorn är nödvändig, men är ett verktyg av många.
”Graphic Design: Now in Production” är en aktuell utställning och katalog2 som summerar de senaste årens förändrade arbetsvillkor. En tuff konkurrensdrabbad arbetsmarknad, politiskt medvetna utövare och en möjlighet att kontrollera den egna produktionen har bidragit till nya uttryck och möjligheter i skuggan av ovissheten.

Efter tolv år avslutar jag nu min utbildning till professor (det har varit lärorika år!). Två saker har jag lärt mig om framtiden: En illustratörs eller grafisk designers digitala verktyg kommer att prestera hundrafallt vad de förmår idag. Men det väsentliga består – det som skapas av en människas erfarenheter, kunskap, idéer och känslor – berättelser och bilder som berör.

Hans Cogne, professor i grafisk design

1. Anne Odling-Smee, ”The New Handmade Graphics”, Rotovision, 2003
2. Andrew Blauvelt & Ellen Lupton, red.,”Graphic Design: Now in Production”, Walker Art Center, Minneapolis, 2011