Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Lotta Olsson

Lotta Olsson
Från Antigua och Utila till Manhattan


My degree project deals with my inspiration from a trip through Guatemala, Honduras, and finally New York. Three vastly different places with sharp contrasts. Starting from the illustrations I made, with impressions of the various places, I then translated these into three rugs and a sculpture. The accompanying picture is a process picture from the work on the sculpture, which will be cast in bronze.

Mitt examensarbete handlar om min inspiration från en resa genom Guatemala, Honduras och slutligen New York. Tre väldigt olika platser med skarpa kontraster. Med utgångspunkt i illustrationer som jag gjort, med intryck från de olika platserna, har jag sedan översatt dessa till tre mattor och en skulptur. Den medföljande bilden är en processbild ifrån arbetet med skulpturen, som kommer att gjutas i brons.


Year of birth: 1982
Place of birth: Ljungbyhed, Sweden
Phone: 0708544688