Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Yusi Chen

Yusi Chen
A Web that Roots Within


My project consists of a series of art works that are inspired by my own experiences of pain, both physical and mental. The visual style is dark, Gothic and creepy, but is still able to deliver my aesthetic.

Mitt projekt består av en serie konstverk som är inspirerade av mina egna upplevelser av smärta, både fysisk och mental. Den visuella stilen är mörk, gotisk och kuslig, men kan ändå fortfarande förmedla min estetik.


Year of birth: 1988
Place of birth: Longyan, China
Phone: +46 762 912040