Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Erik Olovsson

Erik Olovsson
Eriks Designbuss


With the “Erik’s Design Bus” project, Erik Olovsson travels around Sweden in a motorhome converted into a design office, and offers his services on the local level.

Erik’s Design Bus is an experiment in being a self-propelled mobile design studio, with the opportunity of producing printed materials in smaller editions. “I want to study new ways of working and getting closer to the client’s operations.”

Maybe the local pizzeria needs help with new menus? New business cards for the dentist? A better logo for the local galleria, or a new sign for a farmer’s barn? The journey starts March 12th in Stockholm and runs through April 15th. The bus will visit a number of towns around the country.

The ambition is to find clients along the way through self-promotion or through the project’s website (www.eriksdesignbuss.se) where you can see where the bus is and read more about the project. The bus will stop in town squares and other public spaces where passers-by can drop in. Or you can call and book an appointment at a certain place.

Erik is focusing primarily on smaller businesses and individuals in order to get more personal contact. The project will also study the possibility of exchange of services instead of traditional payment – agreeing on what the service is worth and what could be given in exchange.

Apart from being a workplace and a meeting space for discussions on design, Erik’s Design Bus will also be galleria space. Perhaps there will be an exhibition or a release for something design-related during the trip. Or you can come in for a coffee and just sit and read design books, if you’d like.

“As a designer, it isn’t often you get deeper insight into your client’s operations. It’s easy to sit in the office, surfing design blogs, instead of finding inspiration on-site, in reality. Today’s technology has made it so people aren’t eager to move around, it’s easy to become static. People have meetings on Skype and contact through e-mail instead of meetings over coffee and a real visit.”

The Design Bus will also make field trips to businesses and people who are relevant to the development of the profession of design. It could be a certain production technique, an art exhibition, a print shop, or something else that adds something to the trip.

“The tools I use most often will be on the bus: computer, printer, camera, paper, cutting mats, and son on. I also want to test literally making use of the possibilities of the bus for creation. Can the journey itself be a design tool? Can the weight of the bus be used as a book press? Can we do anything with the vibrations from the bus? Is it possible to paint with exhaust?”

Med projektet Eriks Designbuss reser Erik Olovsson runt i Sverige i en husbuss, ombyggd till ett designkontor, och erbjuder sina tjänster på lokal nivå.

Eriks Designbuss är ett experiment i att vara en självgående mobil designstudio, med möjlighet att producera tryckt material i en mindre upplaga. “Jag vill undersöka nya sätt att arbeta och komma närmare uppdragsgivarens verksamhet”.

Kanske behöver den lokala Pizzerian hjälp med nya menyer? Tandläkaren nytt visitkort? Det lokala galleriet en bättre logotyp, eller bonden en ny skylt på ladan? Resan startar 12 mars i Stockholm och pågår till 15 april. Bussen kommer att besöka ett flertal orter runtom i hela landet.

Ambitionen är att hitta uppdragsgivare längs vägen genom egen marknadsföring, eller via projektets hemsida: www.eriksdesignbuss.se, där man också kan se var bussen befinner sig och läsa mer om projektet. Bussen kommer att stå på torg och andra offentliga platser där förbipasserande kan besöka bussen. Eller så ringer man och bestämmer träff på en viss plats.

I huvudsak riktar sig Erik till mindre företag och enskilda personer, för att få en mer personlig kontakt. Projektet kommer också att undersöka möjligheten till tjänsteutbyten istället för traditionell betalning, man kommer överens om vad tjänsten är värd och vad utbytet skulle kunna vara.

Förutom att bussen blir en arbetsplats och en mötesplats för samtal kring design, så kommer Eriks Designbuss att kunna vara en galleriyta. Kanske blir det en utställning eller release för något designrelaterat under resan? Eller så kan man komma in på en kaffe och bara sitta och läsa designböcker om man så vill.

“Det är sällan man som designer får en fördjupad inblick i uppdragsgivarens verksamhet. Det är lätt att bli sittandes på kontoret och surfa runt på designbloggar istället för att hitta inspirationen på plats i verkligheten. Tekniken idag har gjort att man inte gärna flyttar på sig, det blir lätt statiskt. Man har Skype-möten och mailkontakt istället för samtal kring en kaffe och ett verkligt besök.”

Designbussen kommer även att göra studiebesök hos företag och personer som är relevanta för utvecklingen av designyrket. Det kan vara en viss produktionsteknik, en konstutställning, ett tryckeri eller något annat som kan tillföra något till resan.

“I bussen kommer de verktyg att finnas som jag oftast använder; dator, skrivare, kamera, papper, skärmatta, etc. Jag vill också testa att bokstavligt utnyttja bussens möjligheter till skapande. Kan färden i sig bli ett designverktyg? Kan man använda bussens tyngd som bokpress? Kan man göra något med vibrationerna från bussen? Kan man måla med avgaserna?”


Year of birth: 1982
Place of birth: Uppsala, Sweden
Phone: 0046707491312