Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Jonna Fransson

Jonna Fransson
Hon ger mig intet tillbaka


Kirsten

My grandfather, Svend Sølver, went on three geological research expeditions to Greenland during the 1930s, all carefully documented in his diaries. This is a series of illustrations that are my interpretation of his time in Greenland. It is a journey characterised by the problematic relation with his love, Kirsten, home in Denmark, meeting new people, the magnificence of nature, and especially stones.

Min morfar var på tre geologiska forskningsexpeditioner på Grönland under 30-talet, alla noggrant dokumenterade i hans dagböcker. Detta är en serie illustrationer som är min tolkning av hans tid på Grönland. Det är en resa präglad av det problematiska förhållandet med kärestan Kirsten hemma i Danmark, möten med nya människor, storslagen natur och inte minst – sten.


Year of birth: 1984
Place of birth: Skövde, Sweden
Phone: +46761768599