Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Henrik Franklin

Henrik Franklin
Din tillgivne undersåte i maktpositionFrom “Det är insidan som räknas :(“


From “Lägenhetsinnehavaren”

A work about text and pictures. Or, more specifically: about text and/or pictures.

A collection of publications where form and narration technique are completely subordianated to what was being told. Loosely interconnected stories played out within the borders of the same municipality.

“Take care of yourself.”
“Can I do anything else?! I’ll have to be fed, washed, dressed and undressed, go to the toilet, and cut my hair and nails. I’ll have to be attentive the whole time; there’s no bounds to my needs! Really, I’m no more than my own personal assistant for life.”

Ett arbete kring text och bild. Eller mer precist: kring text och/eller bild.

En samling publikationer där form och berättarteknik helt och fullt underordnats det berättade. Löst sammanlänkade historier utspelade inom samma kommungräns.

– Ta hand om dig.
– Jag gör väl inte annat?! Jag ska matas, tvättas, kläs på och kläs av, utföra toalettbesök och klippa hår och naglar. Hela tiden måste jag vara uppmärksam, det finns ingen hejd på behoven! Egentligen är man inte mer än sin på livstid anställda personliga assistent.


Year of birth: 1983
Place of birth: Kristinehamn, Sweden
Phone: +46(0)730-380 500