Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Hanna Andersson

Hanna Andersson
The myth about the dark and forgotten age X
The Myth About the Dark and Forgotten Age X is a history that plays out in an unknown time long ago in a fictional world where the Jester species lives. A species that lives on bacterial form X, which they inhale through their tube-shaped noses. This negatively affects the species when X develops into an anti-depressant. Corruption, starvation, and illness arise in the world. A war breaks out and the species desperately tries to find a new way to live. Loopholes appear in the world, and a new world becomes known. Underground in the new parallel world lives the Wormbody species; they live in passages, tunnels, and hollowed-out holes. X is created in organic machines.

The myth about the dark and forgotten age X är en historia som utspelar sig i en okänd tid för länge sedan i en fiktiv värld. Där arten Jester lever. En art som lever på bakterieform X som de inandas genom sin tubformade näsa. Detta påverkar arten till det negativa när X börjar utvecklas till ett antidepressivt medel. I världen uppstår det korruption, svält och sjukdom. Ett krig utspelar sig och desperat försöker arten hitta ett nytt sätt att leva på. I världen uppstår kryphål och en ny värld blir känd. Där i underjorden i den nya parallella världen lever arten Wormbody. De bor i passager, tunnlar och urgröpta hål. I organiska maskiner skapas X.


Year of birth: 1987
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46 70 581 70 18