Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Ekarach Kaewmahing

Ekarach Kaewmahing
The Absurdity of Being


Pointlessness and nothingness expressed in an animated triptych, connected but from different points of view.

Chapter 1: The Creation of
Chapter 2: The Searching of
Chapter 3: Days & Nights

Meningslöshet och intighet uttryckt i en animerad triptyk, sammanhängande men med olika perspektiv.

Kapitel 1: Skapandet av
Kapitel 2: Sökandet efter
Kapitel 3: Dagar & nätter


Year of birth: 1982
Place of birth: Suratthani, Thailand
Phone: 0762892636