Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Anna Ihle

Anna Ihle
Studio Archive Spring 2012


Clothes I Cannot Keep


Clothes I Cannot Keep


It would be nice if you would hang out in my studio, maybe 7 hours? We don´t really have to talk or anything.


Studio Door


Studio Door

Anna Ihle enjoys small talk and watching TV with friends. She also likes working in her studio while someone else is there.

Notions of intimacy and reciprocity function as backdrops for Ihle. Insisting that there has to be an audience to make art make sense, she claims that one of the most valuable features of art is the space it leaves for conversation and discourse.

Anna Ihle tycker om småprat och att titta på TV med sina vänner. Hon tycker också om att arbeta i sin ateljé när någon annan är närvarande.

Föreställningar om intimitet och ömsesidighet fungerar som fond för Ihle. Hon insisterar på att det måste finnas en publik för att konsten ska vara begriplig och hävdar att en av konstens viktigaste egenskaper är det utrymme den skapar för samtal och diskurs.


Year of birth: 1984
Place of birth: Stavanger, Norway
Phone: 0046760703817