Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Victoria Durnak

Victoria Durnak
Similar Artiststhe tv shows on
Discovery Channel
are either
half an hour
forty-seven
or twenty-three
minutes long
never more
never less
and if we set out
to make a documentary about
how different cities affect us
maybe no one will find us
(unless we want to)

teveprogrammen på
Discovery Channel
är antingen
på en halvtimme
fyrtiosju
eller tjugottre
minuter
aldrig mer
aldrig mindre
och om vi skulle ta oss för
att göra en dokumentär om
hur olika städer påverkar oss
skulle kanske aldrig någon hitta oss
(såvida vi inte vill)


Year of birth: 1989
Place of birth: Oslo, Norway
Phone: +(47)98640739