Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Johan Ekenberg

Johan Ekenberg
The Contract


IAWAI, The Contract & The Cornerstone


IAWAI, The Contract & The Cornerstone


IAWAI, The Contract & The Cornerstone


IAWAI, Johan Ekenberg (Photo: Evelina Hartwig)

Please visit iawai.org for more information on the contract. A contract that, over the long term, could solve the problems between the art world’s growing archive and the issues, both philosophical and practical, that arise around the general volume of art.

Besök gärna iawai.org för mer information om kontraktet. Ett kontrakt som på sikt kan komma att lösa problemen med konstvärldens växande arkiv och de frågor, både filosofiska och praktiska, som dyker upp kring konstens allmänna volym.


Year of birth: 1981
Place of birth: Tjörn, Sweden
Phone: +46(0)731520245