Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Karl Rohlen

Karl Rohlen
After the Show


In my works I try to turn my weaknesses in life into the strength of my art.

Examples of these weaknesses could be: not being able to support companies that make the computer software that I use, struggling with learning the vocabulary of the “art language” or my relation to alcohol (both with being sober and being drunk). It could also be about living in a country where the summer only lasts for three months or something as simple as having bad handwriting.

The work I present during the spring exhibition is focused around the fear of failing as an artist, how replaceable you are and how obvious this becomes at the end of every exhibition; it is also a potential chance for people to learn by my mistakes if I should fail.

I mina verk försöker jag omvandla mina svagheter i livet till en styrka i min konst.

Exempel på dessa svagheter skulle kunna vara: att inte kunna stödja företag som gör programvara jag kan använda, att kämpa med att lära mig ”konstspråkets” vokabulär eller mitt förhållande till alkohol (både i att vara nykter och att vara berusad). Det kan även handla om att bo i ett land där sommaren bara räcker i tre månader eller något så enkelt som att ha en dålig handstil.

Det verk jag presenterar under Vårutställningen fokuserar på rädslan att misslyckas som konstnär, hur utbytbar man är och hur uppenbart det här blir vid slutet av varje utställning. Det är även en möjlig chans för människor att lära sig av mina misstag om jag skulle misslyckas.

 


Year of birth: 1981
Place of birth: Sollefteå, Sweden
Phone: +46 73 8216939