Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Gudmundur Bragason

Gudmundur Bragason
Stealing from Me


Stealing from Me

Remember how I said that you were stealing from me?
Remember how I said that you were taking from me?
Remember how you said that I was stealing from you?
Remember how you said that I was taken from you?
Remember how we said that it was stolen from us?
Remember how we said that it was taken from us?

Kommer du ihåg att jag sade att du stal från mig?
Kommer du ihåg att jag sade att du togs ifrån mig?
Kommer du ihåg att du sade att jag stal från dig?
Kommer du ihåg att du sade att jag hade tagits ifrån dig?
Kommer du ihåg att vi sade att det hade stulits ifrån oss?
Kommer du ihåg att vi sade att det hade tagits ifrån oss?


Year of birth: 1986
Place of birth: Järna, Sweden
Phone: +46736186094