Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Martin Leterius

Martin Leterius


I’m interested in darkness in its psychological and visual meaning, how darkness creates feer and strong feelings. I mostly work with photography, but also with set-up and sound. I imagine that art can be used in a sublime manner, for those who practice and those who observe to meet their shadows, in the way that Carl Jung meant it.

I see an analogy between the darkness in my pictures and the darkness within a person, the fear within her she does not want to confront. This also entails an interest in what exists in the dark –  monsters and ghosts in film, in culture, or in human fantasy. The cryptic, that which lies beyond, the occult things we can’t understand, the hidden things – these recur often in my art. I’m also interested in roles, for example the role of the good or the evil, or the authoritarian or the subordinate, and everything in between.

Jag är intresserad av mörker i psykologisk och visuell mening, hur mörker skapar rädsla och starka känslor. Jag jobbar mestadels med fotografi men även med installationer och ljud. Tänker mig att konsten kan användas sublimerande, för utövare och betraktare att möta sin skugga, så som den kände psykologen Carl Gustav Jung menade med att möta sin skugga.
Ser en analogi mellan det visuella mörkret i mina bilder och mörkret inom människan och rädslan inom henne som hon inte vill möta. Detta medför också ett intresse för det som existerar i mörkret, monster och spöken på film, i kulturen eller i människans fantasi. Det hemliga, det som ligger bortom eller de ockulta sakerna som vi inte kan förstå, det som gömmer sig – sådant återkommer ofta i min konst.
Är också intresserad av roller, t. ex. rollen av den onda eller den goda eller den auktoritära eller underordnade och allt där i mellan.

Minnen, vad man minns, och varför man minns just det man minns, är också något som jag utforskar.


Year of birth: 1979
Place of birth: Göteborg, Sweden
Phone: 00460760505090