Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Anders Serrander

Det offentliga vardagsrummet


The Public Living Room

A private sphere in public space, a little oasis for quiet in a stressful city environment. A meeting place where everyone is welcome and where you’re not expected to buy anything. Serieteket (the Comics Library) in Stockholm’s House of Culture is one such place. My goal is to make my own version of Serieteket while maintaining the concept.

Det offentliga vardagsrummet

En privatsfär i det offentliga rummet, en liten oas där man kan känna ro i en stressig stadsmiljö. Mötesplatsen dit alla är välkomna utan att det förväntas att man ska köpa någonting. Serieteket i Stockholms kulturhus är en sådan plats. Mitt mål är att göra en egen version av serieteket, men samtidigt behålla dess koncept.


Year of birth: 1980
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46708486034